یکشنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۷
376

بازی‌های فکری و فلسفی برای کودکان، یک شیوه مناسب برای کندوکاو در برنامه فلسفه و کودک است. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند که انواع معینی از بازی، باعث پیشرفت رشد ذهنی کودکان می‌شود و شواهد متقنی در تأیید این ارتباط وجود دارد. بازی کردن، رشد، یادگیری، تخلیه‌های هیجانی، شادمانی، اجتماعی شدن، قانونمندی و لذت را برای […]

شنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۷
151
شنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۷
134
در چه شرایطی به بقیه کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
7
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
8
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
5
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
5
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
7
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
8
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
9
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
7
یکشنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۷
101

در وهله اول باید معنای آموزش فلسفه به کودکان را بیان نمود.فلسفه به مجموع آراء و نظریات اندیشمندان درباره هستی یا جهان، شناخت و ارزش اطلاق می‌شود. در این معنا فلسفه، رشته‌ای از دانشهای بشر تلقی می‌گردد. باید دید آیا کودکان از لحاظ توان عقلی در سطحی قرار دارند که بتوانند با آراء و نظریات […]