یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶
4

اصـولا فعالیت‌های دسـت و مخصوصا فعالیت‌هایی از آن‌که‌ با‌ فکر توام است (مانند نوشتن یا انجام کارهای فنی) فقط در صورت تـکامل مـغز امکان‌پذیر‌ اسـت‌، معمولا‌ از همان موقعی که بچه شیرخوار است چپ دستی یا راست‌ دستی او از نظر ساختمان بدن معین می‌شود‌ ولی تـا موقعی‌ که کارهای فکری را از دست ها […]

یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶
3
یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶
3
یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶
5
نوجوان مؤمن
دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
197
مبارزه با صهیونیست
دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
200
نوجوانی مقاوم
دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
176
آیندۀ کشور…
دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
165
راهتان ادامه دارد…
شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
175
قرآن، کلام خدا
شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
174
اماما! راهت ادامه دارد..
شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
155
فلسطین آزاد خواهد شد…
شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
157
یکشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۶
2

انسان‌ به‌ طور‌ طـبیعی یـا بر حسب ضرورت، اجتماعی است و برای رفع نیازمندی‌ها و تکامل‌ خویش‌، به ارتباط اجتماعی نیازمند است. در تـوضیح واژه «الگو‌» با معنای روبُر، مدل، سرمشق، مقتدا، اسوه، قدوه، مثال و نمونه روبه‌رو هستیم.‌ در‌ میان‌ معانی ذکـرشده، مـقتدا، اسـوه و قدوه مختص انسان است و معنای مشترکی که برای […]

سه شنبه, ۳۰ خرداد , ۱۳۹۶
12
سه شنبه, ۳۰ خرداد , ۱۳۹۶
10
دوشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۶
7