پنج شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
4

خیلی بهتر است که به کودکتان اجازه دهید مراحل رشد خویش را به روندی طبیعی طی نماید. بچه ها نسبت به بدن خود آگاهی دارند و می دانند که چگونه عاقلانه از آن استفاده کنند، به گونه ای که آسیب نبینند. اگر بگذارید که این روند به طور طبیعی ادامه یابد، کودک به تنهایی مطمئن […]

پنج شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
4
پنج شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
4
پنج شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
3
ناتوانى عاشق از دیدن حقایق
چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
4
راهی برای افزایش انگیزه
شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
9
غصه نخور…
چهارشنبه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۶
12
رهایی از خشم
چهارشنبه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۶
10
حرص نزنیم…
سه شنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۶
9
حرفت را بزن!
دوشنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۶
10
خواب مناسب
دوشنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۶
12
قرآن، نور دل
یکشنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۶
10
پنج شنبه, ۲۵ آبان , ۱۳۹۶
8

در برنامۀ دبستان ها مخصوصا باید دقت زیادی بشود که امکانات بیشتری‌ برای‌ تحرک‌ به بچه‌ ها داده شود. متاسفانه در اجتماعات امـروزی نسبت بـه گذشته این امکان خیلی‌ گمشده‌ است و این امر هم بر اثـر تغییرات اجـتماعی است که در زندگی داده شده است، سابقا بچه‌ها راه خانه‌ تا‌ مدرسه را پیاده می […]

دوشنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۶
7
چهارشنبه, ۱۷ آبان , ۱۳۹۶
11
چهارشنبه, ۱۷ آبان , ۱۳۹۶
10