اردیبهشت ۷
بازدید : 154
نظرات : بدون دیدگاه
منشاء روانی گاز گرفتن

گاز گرفتن مشکلی است که منشا روانی دارد. به همین دلیل هم برای درمان آن باید ابتدا مشکلات روانی و عاطفی کودک را حل کرد. یکی از شایع ترین دلایل این امر، کمبود عزت نفس و احساس تعلق کودک است. محبت کردن و تشویق کودک در افزایش عزت نفس و احساس تعلق کودک است. محبت […]

گاز گرفتن مشکلی است که منشا روانی دارد. به همین دلیل هم برای درمان آن باید ابتدا مشکلات روانی و عاطفی کودک را حل کرد. یکی از شایع ترین دلایل این امر، کمبود عزت نفس و احساس تعلق کودک است. محبت کردن و تشویق کودک در افزایش عزت نفس و احساس تعلق کودک است. محبت کردن و تشویق کودک در افزایش عزت نفس تاثیر بسیار زیادی دارد. هرگاه رفتاری مناسب از فرزندتان دیدید، حتماً او را تشویق کنید.

 

  • وقتى فرزندتان كودک ديگرى را گاز گرفته است، چه كنيد؟

ابتدا مطمئن شويد که هردو کودک سالم اند، سپس دو کودک رائاز هم جدا کنيد؛ طوری که به اندازه ی کافی از هم دور باشــند تا نتوانند دوباره به هم هجوم ببرند. خونسرد باشيد، از ملامت کردن يا تنبيه کردن کودکتان بپرهيزيد. ممکن است بخواهيد با گفتن نتيجه ی کارش، او را تحت تأثير قرار دهيد اما تنبيه شديد می تواند موجب بروز خشونت بيش تر از طرف کودک شود.

 

به هر دو کودک کمک کنيد؛ هردو، چه کودک مهاجم چه کودکی که مورد تهاجم قرار گرفته است، به کمک شما نياز دارند. ابتدا مطمئن شويد که صدمه ی جدی نديده اند؛ چون ممکن است به درمان ـ مثلا گرم کردن عضو آسيب ديده ـ نياز داشته باشند. اما کودک مهاجم را فراموش نکنيد. شايد کودک به علت نياز داشتن به رسيدگی، دوست خود را گاز گرفته باشد يا متوجه نبوده که اين کارش چه قدر می تواند ناراحت کننده باشد. بديهی است کودکی که ديگری را گاز گرفته، از همه ناراحت تر است؛ او می داند چه کرده اســت. نسبت به او گرم و دوستانه باشيد تا احساس امنيت کند و بتواند در مورد احساسش توضيح دهد که چه چيزی موجب اين کار شده و هدفش چه بوده است.

 

فرزندتان را تشويق کنيد تا زمانی که آشفته می شود پيش شما بيايد. البته شــما نمی توانيد هميشه در شرايط سخت پيش او باشيد؛ از اين رو، لازم است کودک ياد بگيرد که می تواند برای کمک گرفتن نزد شما يا فرد بزرگ تر ديگری برود. به او پيشنهاد بدهيد در شرايط سخت نزد شما بيايد و شما نيز در اين زمان، توجه کافی به او داشته باشيد.

 

زمانی که هردوطرف را آرام کرديد، در مورد اتفاقاتی که افتاده است با کودکی که ديگری را گاز گرفته، از همه ناراحت تر است؛ او می داند چه کرده است. نسبت به او گرم و دوستانه باشيد تا احساس امنيت کند و بتواند در مورد احساسش توضيح دهدبا  آن ها صحبت کنيد؛ مثلا از آن ها سؤال کنيد: «به نظر شما چه طور می توان به کسی گفت که «من عصبانی هستم» بدون اين که به او صدمه زد؟»، «به نظر شما وقتی کودکان ديگر، رفتار خوبی با شما ندارند، چگونه می توان از يک بزرگ تر کمک خواست؟» هم چنين می توانيد چند قانون برای بازی قرار دهيد تا در اين موقعيت ها، کمک کننده باشد. اگر کودکان ياد بگيرند که از بزرگ ترها کمک بگيرند، ديگر هرگز اين کار را تکرار نمی کنند.

 

سر كودک داد نكشيد. هرگز او را كتك نزنيد. بعضي از والدين يا خواهر و برادرهاي بزرگ‌تر براي اين‌كه به كودك نشان بدهند گاز گرفتن درد دارد، او را گاز مي‌گيرند! هرگز اجازه ندهيد چنين رفتارهايي اتفاق بيفتد.

 

اگر متوجه عصبي شدن كودکتان شديد، چند دقيقه او را از بچه‌هاي ديگر جدا كنيد. همين چند دقيقه كافي است تا عصبانيت او فروكش كند و احتمال گاز گرفتن كودكان ديگر را كاهش دهد. ولي نبايد به اين بهانه بچه‌ها را مدت طولاني از بازي محروم كنيد. براي بيشتر كودكان نوپا چند دقيقه يک عمر طول مي‌كشد! اگر فرزند شما بچه‌ ديگري را گاز گرفت، آن‌ها را از هم جدا كنيد و براي چند دقيقه اجازه ندهيد تا نزديک هم باشند. اين زمان به كودك شما اجازه مي‌دهد آرام شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما