دسته: وفای به عهد
به قولت عمل کن!
سه شنبه, ۱۲ دی , ۱۳۹۶
22
وفا به عهد‌، راهی برای اعتماد
پنج شنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۶
75
بدقولی
شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۳۹۶
90
عهد و پیمان
سه شنبه, ۲۳ خرداد , ۱۳۹۶
85
قول و تعهد معلم
پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۳۹۶
300