دسته: تبلیغات
تأثیرپذیری از نوع پوشش
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
57
والدین بدپرست مجازی
یکشنبه, ۲۰ اسفند , ۱۳۹۶
66
تمایل نوجوان به مد روز
دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
99
تأثیرگذاری برنامه های تلویزیونی بر فرزندان
دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
79
آنتن فروشی برای کنکور
شنبه, ۲۳ دی , ۱۳۹۶
86
با پکیج ما، کنکور آسان است…
پنج شنبه, ۱۴ دی , ۱۳۹۶
72
خطر مصرف کنندگی از کودک
دوشنبه, ۱۵ آبان , ۱۳۹۶
95
کودک، از تبلیغ تأثیر می پذیرد!
چهارشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۶
203
تصمیم نهایی برای خرید
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
121
تبلیغاتِ چاق کننده
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
140