دسته: تبلیغات
تأثیرپذیری از نوع پوشش
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
40
والدین بدپرست مجازی
یکشنبه, ۲۰ اسفند , ۱۳۹۶
50
تمایل نوجوان به مد روز
دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
74
تأثیرگذاری برنامه های تلویزیونی بر فرزندان
دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
67
آنتن فروشی برای کنکور
شنبه, ۲۳ دی , ۱۳۹۶
69
با پکیج ما، کنکور آسان است…
پنج شنبه, ۱۴ دی , ۱۳۹۶
60
خطر مصرف کنندگی از کودک
دوشنبه, ۱۵ آبان , ۱۳۹۶
81
کودک، از تبلیغ تأثیر می پذیرد!
چهارشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۶
182
تصمیم نهایی برای خرید
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
110
تبلیغاتِ چاق کننده
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
129