دسته: تلویزیون
رژیم تلویزیون
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
237
پرستار بچه الکترونیکی
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
152
بدترین کاری که کودک ممکن است انجام دهد
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
207
جعبه جادویی و تقلید بچه ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
207
تلویزیون را در اتاق بچه ها نگذارید
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
172
زمان مجاز برای تماشای تلویزیون
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
176
تاثیر تلویزیون و اجتماعى شدن کودک
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
674
راه هاى مقابله با کارکردهاى منفى تلویزیون
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
560
!وقتی که تلویزیون جای مامان و بابا رو می‌گیره
دوشنبه, 6 آگوست , 2018
633
وقتی کودک پای تلویزیون می‌نشیند، وظیفه والدین چیست؟
یکشنبه, 5 آگوست , 2018
1252