دسته: تلویزیون
رژیم تلویزیون
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
290
پرستار بچه الکترونیکی
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
201
بدترین کاری که کودک ممکن است انجام دهد
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
271
جعبه جادویی و تقلید بچه ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
263
تلویزیون را در اتاق بچه ها نگذارید
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
227
زمان مجاز برای تماشای تلویزیون
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
226
تاثیر تلویزیون و اجتماعى شدن کودک
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
747
راه هاى مقابله با کارکردهاى منفى تلویزیون
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
619
!وقتی که تلویزیون جای مامان و بابا رو می‌گیره
دوشنبه, 6 آگوست , 2018
706
وقتی کودک پای تلویزیون می‌نشیند، وظیفه والدین چیست؟
یکشنبه, 5 آگوست , 2018
1426