دسته: تشویق و تنبیه
آموزش خشونت
یکشنبه, 15 مارس , 2020
154
کتک زدن سریع ترین روش تغییر رفتار کودک
یکشنبه, 8 مارس , 2020
140
تنبیه کودک در جمع
یکشنبه, 23 فوریه , 2020
132
کتک زدن کودک !!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
142
تقویت رفتار با رشوه
جمعه, 7 فوریه , 2020
118
ضربه عاطفی اتفاق وحشتناکی است
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
121
با تنبیه به مغز کودک آسیب نزنید!
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
131
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
116
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
141
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
176