دسته: تشویق و تنبیه
آموزش خشونت
یکشنبه, 15 مارس , 2020
544
کتک زدن سریع ترین روش تغییر رفتار کودک
یکشنبه, 8 مارس , 2020
376
تنبیه کودک در جمع
یکشنبه, 23 فوریه , 2020
507
کتک زدن کودک !!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
381
تقویت رفتار با رشوه
جمعه, 7 فوریه , 2020
300
ضربه عاطفی اتفاق وحشتناکی است
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
318
با تنبیه به مغز کودک آسیب نزنید!
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
344
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
310
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
355
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
536