دسته: تشویق و تنبیه
آموزش خشونت
یکشنبه, 15 مارس , 2020
461
کتک زدن سریع ترین روش تغییر رفتار کودک
یکشنبه, 8 مارس , 2020
319
تنبیه کودک در جمع
یکشنبه, 23 فوریه , 2020
379
کتک زدن کودک !!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
325
تقویت رفتار با رشوه
جمعه, 7 فوریه , 2020
250
ضربه عاطفی اتفاق وحشتناکی است
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
273
با تنبیه به مغز کودک آسیب نزنید!
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
292
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
253
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
303
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
411