دسته: تشویق و تنبیه
تنبیه کودک
یکشنبه, ۱۹ فروردین , ۱۳۹۷
62
کارکرد تنبیه و تشویق
سه شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۷
58
۳ راه تخریب اعتماد به نفس
دوشنبه, ۲۱ اسفند , ۱۳۹۶
44
اصل رفتارگرایی در تنبیه کردن
یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
39
تغییر رفتارهای اشتباه فرزندان
پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۶
51
پاداش به ازای رفتارهای خوب
پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۶
57
چطور اقتدار خود را حفظ کنیم!؟
شنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۶
42
راهکارهایی برای آموزش صداقت
دوشنبه, ۲۳ بهمن , ۱۳۹۶
46
۳ نکته دربارۀ نهادینه کردن رفتار خوب
دوشنبه, ۲۳ بهمن , ۱۳۹۶
63
اگه اذیتم کنی مریض میشوم، میمیرم
شنبه, ۱۴ بهمن , ۱۳۹۶
45