دسته: اختلال تیک
اختلال خراش پوست
دوشنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۶
52
تیک، گذرا یا مزمن!؟
چهارشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۶
123
انواع اختلال تیک
شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۳۹۶
93
ناخن جویدن، اضطراب و نگرانی…
سه شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۵
113
راه پیشگیری از اختلال تیک
چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۵
180
تیک چیست!؟
چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
177