دسته: اختلال تیک
اختلال خراش پوست
دوشنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۶
30
تیک، گذرا یا مزمن!؟
چهارشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۶
97
انواع اختلال تیک
شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۳۹۶
77
ناخن جویدن، اضطراب و نگرانی…
سه شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۵
98
راه پیشگیری از اختلال تیک
چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۵
160
تیک چیست!؟
چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
158