برچسب: رسانه
خانواده ها در دام نمادهای دیجیتالی
شنبه, ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۷
37
تأثیرپذیری از نوع پوشش
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
48
روش هایی برای آموزش ماندگار در ذهن
یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۳۹۷
42
راهکارهایی برای کاهش آسیب های رسانه ای
چهارشنبه, ۲۳ اسفند , ۱۳۹۶
76
والدین بدپرست مجازی
یکشنبه, ۲۰ اسفند , ۱۳۹۶
53
آموزش تقوا در فضای مجازی
شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۶
97
فرزندم، با موبایل و تبلت بهتر از من کار می کند!!!
دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۶
77
تلویزیون، یک عضو خانواده
پنج شنبه, ۲۶ بهمن , ۱۳۹۶
64
تبلت، مهارتهای زندگی را یاد نمیدهد!
پنج شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۶
77
خاموش کردن دنیای کودکی با تبلت
پنج شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۶
92