برچسب: رسانه
تأثیرپذیری از نوع پوشش
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
10
روش هایی برای آموزش ماندگار در ذهن
یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۳۹۷
12
راهکارهایی برای کاهش آسیب های رسانه ای
چهارشنبه, ۲۳ اسفند , ۱۳۹۶
53
والدین بدپرست مجازی
یکشنبه, ۲۰ اسفند , ۱۳۹۶
33
آموزش تقوا در فضای مجازی
شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۶
57
فرزندم، با موبایل و تبلت بهتر از من کار می کند!!!
دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۶
55
تلویزیون، یک عضو خانواده
پنج شنبه, ۲۶ بهمن , ۱۳۹۶
41
تبلت، مهارتهای زندگی را یاد نمیدهد!
پنج شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۶
47
خاموش کردن دنیای کودکی با تبلت
پنج شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۶
66
نابودی مغز کودک با تلفن همراه
شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۶
88