چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸
9

فرض کنید کودک شش سالۀ شما تصویر سگی را طراحی کرده است. هنگامی که آن‌را به‌شما نشان میدهد، به‌او می‌گویید: بسیار زیباست. تو واقعاً هنرمندی. فرزند ده سالۀ شما نمرۀ خوبی در امتحان درس ریاضی کسب کرده است، شما به‌او می‌گویید: تو بسیار باهوشی. فرزند ۱۲ ساله شما در اولین حضورش در تیم فوتبال گلی […]

یکشنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۷
1397
شنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۷
665
من رئیس هستم
چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸
2
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
811
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
308
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
315
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
246
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
395
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
314
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
264
یکشنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۷
504

در وهله اول باید معنای آموزش فلسفه به کودکان را بیان نمود.فلسفه به مجموع آراء و نظریات اندیشمندان درباره هستی یا جهان، شناخت و ارزش اطلاق می‌شود. در این معنا فلسفه، رشته‌ای از دانشهای بشر تلقی می‌گردد. باید دید آیا کودکان از لحاظ توان عقلی در سطحی قرار دارند که بتوانند با آراء و نظریات […]