مارس 4
برچسب ها :
بازدید : 994
نظرات : بدون دیدگاه
اصول و پایه های تربیت

اصل تربیتی ریشه و بنیانی است که در جریان تربیت، اجتناب‏ ناپذیر است.

فعالیت های تربیتی از جمله فعالیت های اساسی است که در حیات فردی و جمعی انسان، تاثیری انکارناپذیر دارد. این فعالیت ها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل یا اصولی است. مشخص ‏کردن اصول تربیت از جمله اقدامات اساسی است که باید قبل از هر کاری انجام پذیرد. اصل ها همان قوانین حاکم بر اعمال تربیتی اند که با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای متربی، شکل گرفته اند.

 

اصل تربیتی ریشه و بنیانی است که در جریان تربیت، اجتناب‏ ناپذیر است و به عنوان دستورالعملی کلی، تمام جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خویش دارد و در صورت تخطی از آن، رسیدن به هدف آرمانی تربیت، دستخوش مخاطره می‏ شود.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما