می 9
بازدید : 879
نظرات : بدون دیدگاه
فرهنگ ابتذال

«در آخر الزمان، خواهی دید که پدران و مادران از فرزندان خود به شدت ناراضی اند و عاق والدین شدن رواج یافته است. حرمت پدران و مادران سبک شمرده می شود. فرزند به پدرش تهمت می زند، پدر و مادرش را نفرین می کند و از مرگ آن ها مسرور می شود.» امام صادق (ع) […]

«در آخر الزمان، خواهی دید که پدران و مادران از فرزندان خود به شدت ناراضی اند و عاق والدین شدن رواج یافته است. حرمت پدران و مادران سبک شمرده می شود. فرزند به پدرش تهمت می زند، پدر و مادرش را نفرین می کند و از مرگ آن ها مسرور می شود.» امام صادق (ع)

 

«…در آن هنگام (آخرالزمان) طلاق و جدایی در خانواده ها بسیار خواهد شد…» پیامبر اکرم (ص)

 

از ویژگی های خانواده مهدی باور، شناخت آسیب ها و آفات خانوادگی در دوران آخر الزمان و حفاظت و پاک نگهداری حریم خانه و خانواده از آسیب ها و آفات آخرالزمانی و جایگزینی «فرهنگ انتظار» در برابر «فرهنگ ابتذال» است. از منظر احادیث اسلامی، در آخر الزمان بنیاد خانواده ها به شدت سست و آسیب پذیر خواهد شد و فساد ها، و فتنه ها و آفت های فراگیر این دوره در متن تمام خانه های شرق و غرب عالم نفوذ خواهد یافت و نه تنها فرزندان که پدران و مادران را نیز فراخواهد گرفت.

 

یکی از شایع ترین مکاتب امروزی در جهان غرب و شرق، که از طریق شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی نفوذ یافته است، ترویج خشونت، لاابالی گری، شهوت جنسی، شهوت شکم، مشروبات الکلی و مصرف مواد مخدر، نهضت فمینیستی و آیین دروغ شیطان پرستی می باشد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما