حلقۀ تربیتی خانواده

خانواده اولین حلقه اجتماعی جامعه است، جامعه شناسان معتقدند که برای سنجش استحکام جوامع باید ابتدا انسجام خانواده در آن جامعه را مورد بررسی قرار داد. تشکیل خانواده، گرم نگاه داشتن کانون خانواده و انسجام آن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زن و شوهر با به دنیا آمدن فرزند باید نکات اخلاقی دیگری […]

خانواده اولین حلقه اجتماعی جامعه است، جامعه شناسان معتقدند که برای سنجش استحکام جوامع باید ابتدا انسجام خانواده در آن جامعه را مورد بررسی قرار داد. تشکیل خانواده، گرم نگاه داشتن کانون خانواده و انسجام آن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زن و شوهر با به دنیا آمدن فرزند باید نکات اخلاقی دیگری را در روابط خانوادگی خود رعایت کنند تا دارای خانواده ای مومن و شاد باشند. اقتضای ارتباط با کودک، برخورد کودکانه، چشم پوشی از برخی خطا، مدارا، راهنمایی و از همه مهمتر الگوی اخلاقی و رفتاری بودن برای آن هاست. در اینجا به چند پیام در زمینه برخوردی سازنده با فرزندان اشاره می کنیم:

 

1- اگر کودکی‌ بـه‌ دلیـل‌ مذکر یا مونث بودن، هوش، مهارت اجتماعی، بیش از حد مورد توجه باشد، باعث حسادت‌ کودکان دیـگر می‌شود.

 

2- اگر از کودکی بخواهیم بیش از حد در حق کودک‌ دیگری فداکاری کند، باعث‌ حـسادت‌ وی می‌شود.

 

3- وقتی کودکان حـسادتشان را سـرکوب کنند، گاهی حسادت تغییر شکل می‌دهد و به صورت بدرفتاری و احتمالا با شب‌ادراری، جوش پوستی و کابوس بروز می‌کند.

 

4- امروزه روانشناسان بر این اعتقاد صحه گذاشته‌اند‌ که نوزاد انسان برای ادامه حیات فـقط به شیشه شیر احتیاج ندارد، بلکه بیشتر از هرچیز تشنۀ محبت است.

 

5- پس از صرف غذا، مغز فعالیت کمتری خواهد داشت، زیرا خون کمتری‌ به‌ مغز می‌رسد و اندام های مربوط به تغذیه به خون بـیشتری نـیاز دارند. در این حالت (حد اقل یک ساعت پس از غذا) سعی نکنید، کودکان خود را به انجام تکالیف سخت‌ وادار‌ کنید.

 

6- کودکان، هرکدام دارای استعداد خاص خود هستند، اگر فشار وارده بر کودک بیشتر از ظرفیت ذهـنی او بـاشد، دچار مشکلات عاطفی، ناسازگاری و عدم اعتماد به نفس خواهد شد.

 

7- اگر والدین‌ و آموزشگاه‌ هماهنگ باهم رفتارشان با کودک با نام خدا و یاد خدا باشد، کودک خداشناسی را خواهد آموخت.

 

8- عوارض عاطفی و هـیجانی، مـرگ یکی از والدین گاهی برای کودک شدید است. اما‌ زیان های‌ طلاق‌ بیشتر از مرگ یکی از‌ والدین‌ است‌ .ولی آنچه اثر بدتری دارد مشاجرۀ والدین (طلاق روانی) و بگو و مگوهای آن هاست.

 

9- ناهماهنگی والدین در تربیت و رفـتار بـا کـودک، باعث تعارض‌ می‌شود‌ و کودک‌ رفـتار شـایسته و سـالم را نخواهد آموخت.

 

10- چنانچه مشاجرۀ والدین‌ به خاطر رفتار فرزندانشان باشد یا اینکه والدین سعی کنند گناه بیمار شدن برادر یا خـواهری را بـه گردن کودک دیگری بـیندازند، کـودک احساس گناه خواهد‌ کرد و این باعث اضطراب و نگرانی او خواهد شد.

 

11- تقسیم عشق و علاقه مادر به کودک، آسیب می‌رساند، در تـجربۀ کـودک‌ خـردسال‌، تقسیم یعنی سهم کمتر بدست آوردن، درست مثل تقسیم یک سـیب‌.

 

12- کمک‌ مستقیم (در مورد تکالیف) به کودک تفهیم می‌کند که خودش به تنهایی قادر نیست کاری از‌ پیش‌ ببرد‌.

 

13- گـاهی تـکالیف ابـزاری در دست کودک می‌شود برای انتقام از والدین و یا‌ باج‌گیری‌،ارزش‌ تکالیف عـلاوه بـر پیشرفت در مهارت های تحصیلی،دراین است که تجربه مستقل کار کردن‌ را‌ به‌ کودک می‌آموزد.

 

14- متاسفانه گاهی والدیـن تـمام وظـایف کودک حتی امور تحصیلی او را خود‌ به‌ گردن می‌گیرند. باید گفت که تـنبلی در کـودکان بـیشتر از هرچیز در نتیجه‌ مواظبت‌ و پرستاری‌ شدید بوجود می‌آید.

 

15- والدینی که برای کنترل رفتار پرخاشگرانه و شـیطنت کـودکان خـود از تنبیه‌ بدنی‌ استفاده می‌کنند. معمولا فرزندان بسیار پرخاشگری به بار می‌آورند.

 

16- محبت یکی از نـیازهای‌ اسـاسی‌ کودک‌ است، محبت در رشد قوه تکلم کودک موثر است بچه هایی که در سـال های اولیـه‌ زنـدگی‌ از محبت والدین و سایر بزرگسالان نزدیک محروم بوده‌اند. در دوره بلوغ و سالمندی‌ ناراحتی های‌ شدید‌ عاطفی را از خود بـروز خـواهند داد.

 

17- هنگامی که معلم یا والدین سعی کنند تا‌ حد‌ امکان‌ رفتار ناسازگار و پرخـاشگرانه کـودک را نـادیده بگیرند (خاموشی) و جنبه‌های مثبت و خوش‌رفتاری کودک‌ را‌ تقویت کنند یا بیشتر به کودکی که مورد حـمله قـرار گرفته است توجه کنند. رفتار ناسازگارانه‌ کودک‌ کم خواهد شد.

 

18- اگر سـؤال های بـچه‌ها بـه خوبی و با دقت جواب داده‌ شود‌، کودک فردی کنجکاو بار می‌آید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما