دسته: مشکل خواندن
کتاب، بازی با کلمات
سه شنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۶
674
مشکلات شنوایی و اختلال خوانش پریشی
یکشنبه, ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
320
دایره لغات ناشنوا
چهارشنبه, ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
297
طبقه بندی اختلالات یادگیری
سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶
773
مشکلات خواندن و راهکارهای درمانی
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
265
نارسا خوانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۶
357
اختلال یادگیری – خواندن
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
228
روند آموزشی کودکان دارای نارسایی بصری
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
241
اختلال در خواندن
دوشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۶
368
یادگیری کودکان بیش فعال
یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۵
748