دسته: مشکل خواندن
نشانه ها و درمان اختلال خواندن
چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸
35
کتاب، بازی با کلمات
سه شنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۶
1006
مشکلات شنوایی و اختلال خوانش پریشی
یکشنبه, ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
442
دایره لغات ناشنوا
چهارشنبه, ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
408
طبقه بندی اختلالات یادگیری
سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶
1158
مشکلات خواندن و راهکارهای درمانی
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
351
نارسا خوانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۶
482
اختلال یادگیری – خواندن
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
275
روند آموزشی کودکان دارای نارسایی بصری
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
303
اختلال در خواندن
دوشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۶
477