دسته: مشکل خواندن
کتاب، بازی با کلمات
سه شنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۶
733
مشکلات شنوایی و اختلال خوانش پریشی
یکشنبه, ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
345
دایره لغات ناشنوا
چهارشنبه, ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
323
طبقه بندی اختلالات یادگیری
سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶
842
مشکلات خواندن و راهکارهای درمانی
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
285
نارسا خوانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۶
380
اختلال یادگیری – خواندن
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
239
روند آموزشی کودکان دارای نارسایی بصری
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
258
اختلال در خواندن
دوشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۶
395
یادگیری کودکان بیش فعال
یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۵
811