دسته: مشکل خواندن
نشانه ها و درمان اختلال خواندن
چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸
7
کتاب، بازی با کلمات
سه شنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۶
892
مشکلات شنوایی و اختلال خوانش پریشی
یکشنبه, ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
392
دایره لغات ناشنوا
چهارشنبه, ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
357
طبقه بندی اختلالات یادگیری
سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶
1040
مشکلات خواندن و راهکارهای درمانی
سه شنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
314
نارسا خوانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۶
420
اختلال یادگیری – خواندن
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
255
روند آموزشی کودکان دارای نارسایی بصری
سه شنبه, ۲۹ فروردین , ۱۳۹۶
273
اختلال در خواندن
دوشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۶
418