دسته: خجالت
خجالت می کشم
دوشنبه, 2 مارس , 2020
174
کمرویی و گوشه‌گیری
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
202
کمرویی و گوشه‌گیری
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
200
تو نمی‌توانی
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
198
خداحافظی با خجالت دوران نوجوانی
شنبه, 4 ژانویه , 2020
226
بازی برای خجالتی ها
چهارشنبه, 1 ژانویه , 2020
242
فرزندم درون گراست یا خجالتی؟
جمعه, 13 دسامبر , 2019
191
پیشنهادهایی برای کمک به کودکان خجالتی
سه‌شنبه, 12 نوامبر , 2019
211
کمرویی و ترس از غریبه ها
سه‌شنبه, 12 نوامبر , 2019
200
گوشه گیری نوجوان
چهارشنبه, 30 اکتبر , 2019
275