دسته: صبر
نوبت را رعایت کن!
یکشنبه, 19 ژانویه , 2020
299
حوصله‌ام سر رفته
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
277
صبرکردن را به کودک یاد دهید
پنج‌شنبه, 14 نوامبر , 2019
265
صبور بودن را به کودک بیاموزید
یکشنبه, 3 نوامبر , 2019
268
الگوی تربیتی بدون دخالت
شنبه, 1 سپتامبر , 2018
710
تقویت صبر و خودکنترلی در کودکان
دوشنبه, 14 می , 2018
2202
حدود آزاد گذاشتن کودک
یکشنبه, 13 می , 2018
875
فقدان مدیریت بحران در خانواده ها
یکشنبه, 24 دسامبر , 2017
642
به تمام خواسته های کودک توجه نکنید!
چهارشنبه, 20 دسامبر , 2017
605
اشتباهات از شیر گرفتن
یکشنبه, 10 دسامبر , 2017
3877