دسته: صبر
نوبت را رعایت کن!
یکشنبه, 19 ژانویه , 2020
134
حوصله‌ام سر رفته
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
129
صبرکردن را به کودک یاد دهید
پنج‌شنبه, 14 نوامبر , 2019
113
صبور بودن را به کودک بیاموزید
یکشنبه, 3 نوامبر , 2019
127
الگوی تربیتی بدون دخالت
شنبه, 1 سپتامبر , 2018
502
تقویت صبر و خودکنترلی در کودکان
دوشنبه, 14 می , 2018
1673
حدود آزاد گذاشتن کودک
یکشنبه, 13 می , 2018
693
فقدان مدیریت بحران در خانواده ها
یکشنبه, 24 دسامبر , 2017
492
به تمام خواسته های کودک توجه نکنید!
چهارشنبه, 20 دسامبر , 2017
456
اشتباهات از شیر گرفتن
یکشنبه, 10 دسامبر , 2017
2505