دسته: تلویزیون
رژیم تلویزیون
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
143
پرستار بچه الکترونیکی
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
72
بدترین کاری که کودک ممکن است انجام دهد
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
110
جعبه جادویی و تقلید بچه ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
115
تلویزیون را در اتاق بچه ها نگذارید
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
93
زمان مجاز برای تماشای تلویزیون
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
105
تاثیر تلویزیون و اجتماعى شدن کودک
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
578
راه هاى مقابله با کارکردهاى منفى تلویزیون
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
476
!وقتی که تلویزیون جای مامان و بابا رو می‌گیره
دوشنبه, 6 آگوست , 2018
545
وقتی کودک پای تلویزیون می‌نشیند، وظیفه والدین چیست؟
یکشنبه, 5 آگوست , 2018
973