دسته: تلویزیون
رژیم تلویزیون
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
19
پرستار بچه الکترونیکی
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
11
بدترین کاری که کودک ممکن است انجام دهد
پنج‌شنبه, 23 ژانویه , 2020
25
جعبه جادویی و تقلید بچه ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
35
تلویزیون را در اتاق بچه ها نگذارید
پنج‌شنبه, 2 ژانویه , 2020
24
زمان مجاز برای تماشای تلویزیون
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
33
تاثیر تلویزیون و اجتماعى شدن کودک
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
462
راه هاى مقابله با کارکردهاى منفى تلویزیون
یکشنبه, 23 سپتامبر , 2018
394
!وقتی که تلویزیون جای مامان و بابا رو می‌گیره
دوشنبه, 6 آگوست , 2018
428
وقتی کودک پای تلویزیون می‌نشیند، وظیفه والدین چیست؟
یکشنبه, 5 آگوست , 2018
595