دسته: تشویق و تنبیه
آموزش خشونت
یکشنبه, 15 مارس , 2020
281
کتک زدن سریع ترین روش تغییر رفتار کودک
یکشنبه, 8 مارس , 2020
228
تنبیه کودک در جمع
یکشنبه, 23 فوریه , 2020
222
کتک زدن کودک !!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
226
تقویت رفتار با رشوه
جمعه, 7 فوریه , 2020
177
ضربه عاطفی اتفاق وحشتناکی است
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
189
با تنبیه به مغز کودک آسیب نزنید!
یکشنبه, 2 فوریه , 2020
204
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
176
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
215
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
274