دسته: تشویق و تنبیه
یادتان باشد!
دوشنبه, 27 ژانویه , 2020
5
تنبیه نکنید ، دروغ نمی شنوید
شنبه, 25 ژانویه , 2020
8
کتک نزنید ، پشیمان می شوید
دوشنبه, 20 ژانویه , 2020
15
با تشویق و تحسین به کودکانمان انگیزه بدهیم
یکشنبه, 19 ژانویه , 2020
11
تنبیه نکنید!
دوشنبه, 13 ژانویه , 2020
13
اصول تشویق کردن
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
22
تشویق‌هایی که داستان می‌شوند
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
16
تنبیه احساس گناه به کودک می دهد
یکشنبه, 29 دسامبر , 2019
29
تشویق نکنید!
سه‌شنبه, 19 نوامبر , 2019
33
اتاق تنهایی
جمعه, 15 نوامبر , 2019
42