دسته: تشویق و تنبیه
تشویق نکنید!
سه شنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۸
17
اتاق تنهایی
جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
23
برو توی اتاقت!
سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
16
چگونه تنبیه کنیم؟
شنبه, ۱۸ آبان , ۱۳۹۸
26
دوستت دارم!
شنبه, ۱۸ آبان , ۱۳۹۸
23
تنبیه کردن خوب است یا بد؟!
دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
46
شیوه تشویق کردن را بلدید؟
چهارشنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۸
74
چطور خوب و بد را به کودک بیاموزیم؟
شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
663
شادی حاصل از مسئولیت پذیری
یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷
480
حدود آزاد گذاشتن کودک
یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷
525