دسته: لوس بودن
نازپرورده ها
پنج‌شنبه, 9 ژانویه , 2020
15
زیاده خواهی و برآوردن همه خواسته‌ها
جمعه, 13 دسامبر , 2019
40
تربیت کودک نازک نارنجی
جمعه, 13 دسامبر , 2019
41
بچه لوس
دوشنبه, 4 نوامبر , 2019
45
بار آوردن فرزندی دیکتاتور و از خود راضی
چهارشنبه, 16 می , 2018
384
کودکان رشوه بگیر!
شنبه, 28 آوریل , 2018
325
جدا کردن فرزندان از راحت طلبی
دوشنبه, 12 مارس , 2018
678
فرزند پروری اغراق آمیز…
دوشنبه, 5 مارس , 2018
343
نفوذ تجمل گرایی در جان فرزندان
یکشنبه, 25 فوریه , 2018
454
آیا بچه با محبت کردن لوس می شود!؟
یکشنبه, 18 فوریه , 2018
733