ماه: ژانویه 2019
زیاد شدن بلا و دو چندان شدن پاداش
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
486
اهمیت شروع هرکاری
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
533
محبت داشتن به مادر
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
677
وسط حرف دیگران نپر
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
456
همکاری در مسافرت
سه‌شنبه, 15 ژانویه , 2019
976
از خطاهای دیگران چشم پوشی کن
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
1817
به بهترین شکل ممکن قرض را پس می‌داد
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
371
هر جمعه ناخن‌هایت را بگیر
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
512
با نماز همه‌ی غم‌هایت را از یاد ببر
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
465
به اندازه حرف بزن
دوشنبه, 14 ژانویه , 2019
454