برچسب: استعداد
توانمندی‌های افراد تیزهوش
چهارشنبه, ۲۱ شهریور , ۱۳۹۷
491
میل به انزوا طلبی
سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
284
فعالیت های تربیتی کارآمد
یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
698
اصرار والدین برای برترین‌ بودن
دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷
268
حد و حدود آزادی دادن به کودک
دوشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۷
316
کنکور و عصبانیت نوجوانان
سه شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۷
483
۳ عامل دخیل در شکل گیری شخصیت
سه شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۷
274
توجه به بازی های فکری
شنبه, ۱۹ اسفند , ۱۳۹۶
295
خاموش کردن دنیای کودکی با تبلت
پنج شنبه, ۱۲ بهمن , ۱۳۹۶
290
نوجوانی، مرحلۀ ظهور استعدادها
سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
309