برچسب: تفکر
معنای فلسفه به کودکان
یکشنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۷
350
جهت نگاه به مسائل جنسی!
یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۳۹۷
221
حرکت دادن بچه ها به سمت تفکر مثبت
سه شنبه, ۲۲ اسفند , ۱۳۹۶
364
آموزش تفکر اقتصادی
دوشنبه, ۲۱ اسفند , ۱۳۹۶
325
آموزش از طریق بازی های نمایشی
چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۶
676
آیا بچه‌ها می توانند فکر کنند؟
سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۶
251
حل مشکل با تفکر نقادی
سه شنبه, ۱۰ بهمن , ۱۳۹۶
338
خود انضباطی در کودکی
سه شنبه, ۱۰ بهمن , ۱۳۹۶
451
آیا کودک درک انتزاعی دارد!؟
دوشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۶
1494
پنج نشانۀ کمالگرایی افراطی در کودکان
پنج شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۶
293