برچسب: تکالیف درسی
فرار از انجام تکالیف
دوشنبه, 2 مارس , 2020
150
یک ماجراجویی شگفت انگیز!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
163
بهترین فضا برای انجام تکالیف مدرسه
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
277
تکالیف درسی سنگین است؟
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
254
خودش مسئول انجام تکالیفش باشد
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
161
اشتیاق بچه ها به مشق نوشتن!
شنبه, 28 دسامبر , 2019
158
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
237
آیا به فرزندم در تکالیف کمک کنم یا خیر؟!
شنبه, 14 دسامبر , 2019
240
برای درس خواندن انگیزه می خواهد
جمعه, 13 دسامبر , 2019
248
تکالیف سنگین مدرسه
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
217