برچسب: تکالیف درسی
یک ماجراجویی شگفت انگیز!
دوشنبه, 17 فوریه , 2020
9
بهترین فضا برای انجام تکالیف مدرسه
چهارشنبه, 12 فوریه , 2020
11
تکالیف درسی سنگین است؟
یکشنبه, 9 فوریه , 2020
15
خودش مسئول انجام تکالیفش باشد
دوشنبه, 3 فوریه , 2020
15
اشتیاق بچه ها به مشق نوشتن!
شنبه, 28 دسامبر , 2019
34
اضطراب امتحان
دوشنبه, 16 دسامبر , 2019
50
آیا به فرزندم در تکالیف کمک کنم یا خیر؟!
شنبه, 14 دسامبر , 2019
73
برای درس خواندن انگیزه می خواهد
جمعه, 13 دسامبر , 2019
48
تکالیف سنگین مدرسه
دوشنبه, 9 دسامبر , 2019
53
موفقیت در مدرسه
شنبه, 7 دسامبر , 2019
57