تقویت حس خودباوری فرزندان

عزت نفس و خودباوری از کودکی، توسط والدین و اطرافیان شکل می گیرد و ایجاد می شود. مثلاً «اگر کودکی در محیط پر از ترس بزرگ شود یاد می گیرد که بترسد» و یا «اگر در محیط پر از تشویق بزرگ شود می آموزد که اعتماد کند» عزت نفس کودکان از نوع، نگرش و رفتاری […]

عزت نفس و خودباوری از کودکی، توسط والدین و اطرافیان شکل می گیرد و ایجاد می شود. مثلاً «اگر کودکی در محیط پر از ترس بزرگ شود یاد می گیرد که بترسد» و یا «اگر در محیط پر از تشویق بزرگ شود می آموزد که اعتماد کند» عزت نفس کودکان از نوع، نگرش و رفتاری که دیگران نسبت به او دارند، می تواند شکل بگیرد.

 

رفتارهایی چون طرد، عدم محبت، عدم توجه، غفلت، جدی نگرفتن، توجه به نکات منفی، گوش ندادن، عدم احترام، تحقیر، تمسخر، سرزنش، تهدید، مقایسه، انتظار بیش از حد و بد رفتاری سبب کاهش عزت نفس در کودک می شود. از طرف دیگر رفتارهایی چون پذیرش، احترام، محبت، توجه، جدی گرفتن، احساس تعلق، تشویق، حمایت، تحسین، احساس ایمنی و انتظارات مناسب موجب افزایش عزت نفس در کودک می شود. برای ایجاد «عزت نفس» در فرزندان بهتر است به آن ها کمک کنیم تا بیاموزند که:

 

۱) هیچ انسانی شبیه دیگری نیست: هیچ کدام از انسان ها در طول تاریخ شبیه هم نبوده و نخواهند بود و به خود بگوید«هیچ کس شبیه من نیست، من آن چه را که هستم دوست دارم و احساس خوبی نسبت به خودم دارم.»

 

۲) محدودیت ها و توانمندی های خود را بپذیرید: نقاط ضعف خود را بدون نگرانی و ناراحتی بپذیرید و از آن ها احساس گناه و شرمساری نکنید. چون هیچ فردی نمی تواند انسانی کامل و به همه چیز دانا و به همه کاری توانا باشد و با آگاهی و پذیرش نقاط مثبت و ضعف خود احساس رضایت و خشنودی می کند.

 

  • راه های افزایش عزت نفس در کودکان:

برای افزایش عزت نفس باید «احساس کفایت»، «احساس مسوولیت»، «احساس پذیرش و محبت» و «احساس رضایت از وضع جسمانی خود» را در فرزندانمان ایجاد کنیم و برای ایجاد هر یک از احساس ها موارد زیر توصیه می شود:

انتظارات بیش از حد از آن ها نداشته باشیم. توانایی های آن ها را تشویق و تحسین کنیم. کارها، فعالیت ها و عواطفشان را حمایت کنیم، کمک کنیم که عملکردشان را بهبود بخشیده و موفقیت را هر چند کوچک تجربه نمایید. تشویق و حمایت نماییم که راه های مختلفی را برای حل مسئله تجربه کنید.

 

  • تشویق کنیم تا ارتباط سالم اجتماعی با دوستان و طرافیان برقرار کنند.
  • فرصت هایی را فراهم کنیم تا تجارب، توانایی ها و موفقیت هایشان را با هم در میان بگذارند.
  • از مقایسه او با دیگران بپرهیزیم و او را به عنوان یک فرد بی نظیر و منحصر به فرد نگاه کنیم.
  • بدون قید و شرط او را بپذیریم تا احساس پذیرش درونی را در او تقویت کنیم.
  • کمک کنیم تا خود را قبول داشته باشند و به خود اعتقاد پیدا کنند و احساس ایمنی را در آن ها پرورش دهیم.
  • آن ها را به عنوان هدیه و نعمت الهی تلقی کرده و به آن ها احترام بگذاریم.
  • کمک کنیم تا عواطف و محبت خودشان را به راحتی بروز دهند.

 

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما